#Suzuki เลิศวิจิตร ออโต้เซลล์
#2รุ่นที่คมเเละดีที่สุดออกรถเพียง9บาทไม่ต้องใช้คนค้ำ

⭐️Suzuki เเครี่ ออกรถจบที่ 9 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ ผ่อนเพียง 5,300 บาท(7ปี/84งวด)